บทความ gclub ออนไลน์ ที่จะได้นำมาถ่ายทอดในบทความนี้เป็นบทความที่ได้ รวบรวมนำเอาผลการพิสูจน์จากการทดลอง ทดสอบทางการแพทย์มาบอกกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่มา แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การต้องการสื่อให้เห็นว่า การเล่นการพนันนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซลล์สมองอย่างไร

คาสิโน

แต่เดิมการแพทย์มีความเชื่อว่าสมองจะหยุดพัฒนาหลังจากผ่านช่วงอายุไปช่วงหนึ่ง นั่นคือความเชื่อในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้มีการค้นพบว่า มันไม่เป็นไปอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้วสมองของมนุษย์เรานั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และมันจะมีการพัฒนาที่สำคัญมากอยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งทางวงการแพทย์เพิ่งจะค้นพบในช่วงหลัง ๆ มานี้ ก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Pruning ที่แปลเป็นไทยว่าการตัดตอน หรือการตัดต่อ พูดได้ง่าย ๆ ว่าสมองของมนุษย์เราตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณ 7-8 ขวบ จะมีจำนวนเซลล์สมองที่เยอะมาก แต่พอช่วงอายุตั้งแต่ 9 ถึง 15 ปี จะมีการสลายเซลล์สมอง จะมีการสลายเซลล์เส้นประสาท ในส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ ทิ้งไป เพื่อเป็นการช่วยให้สมองสามารถที่จะทำงานได้ดียิ่งขึ้น จะเก็บไว้เฉพาะเซลล์สมองในส่วนที่ต้องใช้บ่อย มีผลเอกซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ที่พิสูจน์ได้ว่า จำนวนเซลล์สมองของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีปริมาณน้อยกว่าเด็กที่มีอายุ 9 ขวบ ซึ่งมันหมายความว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุในช่วง 9-15 ขวบ ก็คือกระบวนการพรุนนิ่ง คือการสลายในส่วนของประสาทที่ไม่ค่อยได้ใช้งานทิ้งไป ซึ่งก็คือพื้นที่ในการใช้งานสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นพื้นที่ของสมองที่มีไว้สำหรับการมองอนาคต การวางแผน gclub ระยะยาว สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ว่าตัวเองมีความถนัดอะไร ใช้ในการวางแผนการทำงานในการตัดสินใจเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างประเมินถึงผลลัพธ์ในสิ่งที่จะทำบางอย่าง สมองส่วนหน้าก็จะมีความสำคัญมากในการทำงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการ การขาดซึ่งการพัฒนาเซลล์สมองส่วนหน้านี้จะทำให้ไม่มีความมั่นใจ ไม่มีความอดทน รอไม่ได้ ลงทุนน้อยแต่อยากได้มาก ชอบเก็งกำไรระยะสั้นประมาณนี้ หากมีการปล่อยให้เซลล์สมองที่ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนนี้ถูกทำลายไป ก็จะเป็นการสูญเปล่าเพราะหากทุกคนนิ่ง ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ใช้ แล้วมันก็จะสูญไปตลอด

เซลล์สมองในส่วนหน้านี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมการพนัน หากไม่ได้ถูกพัฒนาแล้วถูกพรุนนิ่งทำลายทิ้งไป สมองส่วนหน้าที่ต้องใช้การคิดการวิเคราะห์การมองเห็นอนาคต ถ้าหากมีน้อยความสามารถในการเล่นเกมหรือว่าการพนันก็จะประสบความสำเร็จน้อยตามไปด้วย ดังนั้นหากมีการให้เด็กใช้งาน ได้พัฒนาเซลล์สมองส่วนหน้านี้มาตั้งแต่ช่วงอายุ 9-15 ปี พอถึงช่วงระยะเวลาหลัง 15 ปี ที่เซลล์สมองคงที่แล้ว หลักการใช้ความคิด หลักการใช้การวิเคราะห์พิจารณาในเหตุผลต่าง ๆ แยกแยะอย่างมีเหตุมีผลก็จะติดตัวกับคนคนนั้น จะเห็นว่ามันสามารถช่วยในการดำรงชีพช่วยในการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มันจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่แบ่งแยกให้เราเห็นได้ว่า ทำไมบางคนจึง เป็นนักเล่นเกมกีฬาที่เก่ง ทำไมบางคนจึงเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ นั่นก็เพราะว่า ในช่วงอายุระหว่าง 9-15 ปีนั้น เขาได้พัฒนาการใช้งานในเซลล์สมองส่วนหน้านี้มาโดยตลอด ผลในเชิงจิตวิทยาการพนัน ไม่ได้ถูกโองการอนามัยโลก จัดไว้ในพวกไอ้ยาเสพติด องค์การอนามัยโลกจัดบุคคลประเภทติดการพนัน เอาไว้ในกลุ่มของความผิดปกติ ทางเข้า gclub ในการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งองค์การอนามัยโลกมีเหตุผลว่า มันไม่ใช่อาการเสพติด แต่เป็นความผิดปกติของการยับยั้งชั่งใจ พูดง่าย ๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำไม่ดี แต่ก็ไม่สามารถฉุดไม่ให้ทำได้ ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือ เชื่อว่ารู้ทั้งรู้ว่าทำไปก็เป็นทุกข์ แต่ก็ยังทำ นี่คือลักษณะพิเศษของการพนันที่มีในผู้ที่มีสมองส่วนหน้าน้อย โรคติดการพนันก็เหมือนกับโรคติดเหล้า คล้าย ๆกับบุคลิกต่อต้านสังคม ซึ่งโรคติดการพนันนี้ก็สามารถถ่ายทอดได้โดยทางพันธุกรรมด้วย บางครั้งตัวผู้ติดการพนันเองไม่ได้อยากเป็น ไม่ได้อยากเล่นการพนัน แต่มันเป็นกรรมพันธุ์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ